Màng nhựa tự hủy sinh học (PLA)

Giá: Liên hệ
Số lượng:
Độ dầy 0.18 đến 1.8mm Khổ rộng: 400mm - 800mm

Copyright © 2017 Nhựa Tiến Thành. All rights reserved

Thiết kế Website: CNV.vn